เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลเทศบาลตำบลตองโขบ ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลตองโขบ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2551 ปัจจุบันได้ปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็ก เป็นเทบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
0.01s. 0.50MB