เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558116
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตองโขบ ข้อมุลการดำเนินงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2563135
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตองโขบ ข้อมุลการดำเนินงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2562180
สถิติการให้บริการแก่ประชาชน 1103

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB