ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 23,060 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 รอบเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 รอบเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 แชร์  
9 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 แชร์  
20 มิ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แชร์  
17 พ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
16 พ.ค. 62แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ปี2558 แชร์  
16 พ.ค. 62แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ปี2557 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา