เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านนามน-นาสีนวล) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)4916 ม.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เลขที่ 02/2561 การจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านนามน-นาสีนวล) หมู่ที่ 4 4616 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านโคกศรีสุพรรณ - บ้านห้วยแคน) บ้านโคกศรีสุพรรณ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์(e- bidding)513 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านโคกศรีสุพรรณ - บ้านห้วยแคน) บ้านโคกศรีสุพรรณ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6720 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านโคกศรีสุพรรณ - บ้านห้วยแคน) บ้านโคกศรีสุพรรณ หมู่ที่ 14 6020 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 21-25 | 2/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB