เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 256372 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 รอบเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563179 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 รอบเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562119 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563739 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 256218826 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน17020 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง9517 พ.ค. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ปี25588716 พ.ค. 62
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ปี25577716 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB