ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 92,971 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ต.ค. 63แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 ก.ค. 63แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
17 พ.ค. 62การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561  แชร์  
17 พ.ค. 62แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แชร์  
17 พ.ค. 62 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 แชร์  
16 พ.ค. 62การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 แชร์  
16 พ.ค. 62การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 แชร์  
31 ต.ค. 61การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
18 ต.ค. 61เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสีนวล - ไปอ่างเก็บน้ำห้วยหมูโตน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 3 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แชร์  
18 ต.ค. 61เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ งบประมาณใช้ในกรณีเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (จ่ายสำรองจ่าย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร (สำนักปลัด) แชร์  
18 ต.ค. 61เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตองโขบน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แชร์  
18 ต.ค. 61เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตองโขบเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แชร์  
18 ต.ค. 61เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตองโขบ หมู่ที่ 1 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แชร์  
31 ต.ค. 60การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา