เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639142
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621485
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561970
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560971
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561179

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB