เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต663
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี150
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2561152
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2561158
รายงานผลการดำเนินโครงการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562149
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลตองโขบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562164
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561153

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB