ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 23,128 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 พ.ค. 62ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 แชร์  
17 พ.ค. 62ปรับปรุงแผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) แชร์  
17 พ.ค. 62แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560  แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา