เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตองโขบ หมู่ที่ 1 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 18 ต.ค. 61 หมวดหมู่ แผนจัดหาพัสดุ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตองโขบ
แชร์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนภายในหมู่บ้าน
บ้านตองโขบ หมู่ที่ 1 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

PDFSlideShow(49).pdf1.20 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

0.01s. 0.50MB