เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 17 พ.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตองโขบ
แชร์

เอกสารทั้งหมด 9 ชุด

ปก176.21 KB
คำแถลง248.15 KB
บันทึกหลักการและเหตุผล118.51 KB
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย89.00 KB
งบประมาณรายจ่าย157.94 KB
รายงานประมาณการรายรับ102.38 KB
รายละเอียดประมาณการรายรับ187.02 KB
รายงานประมาณการรายจ่าย547.44 KB
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป1.10 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.01s. 0.50MB