เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 28 ก.ย. 63 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตองโขบ
แชร์

**-** เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 **-**

เอกสารทั้งหมด 9 ชุด

1.ปก.pdf231.36 KB
2.คำแถลง1.pdf158.17 KB
3.ส่วนที่ 2.pdf184.50 KB
4.รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย.pdf99.88 KB
5.เทศบัญญัติ.pdf158.07 KB
6.ประมาณการรายรับ.pdf105.03 KB
7.รายละเอียดรายรับ.pdf72.08 KB
9.รายงานรายจ่าย.pdf762.19 KB
10.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.มติสภา.pdf1.19 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.02s. 0.50MB