เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นางสาวเพชรวิไล พลยำ

  ประธานสภาเทศบาลตำบลตองโขบ

 • นายรักพงษ์ พีระธรรม

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลตองโขบ

 • นายกฤษฎากร ยาทองไชย

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตองโขบสมาชิกสภา

 • นายพูนศักดิ์ ทาศรีภู

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายจันทร์ กงแก่นทา

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายอาจ ตองตาสี

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายดำรง คำเพชร

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นางยุรีย์ สมศรีแพง

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายกฤษฎากร ยาทองไชย

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายประพัฒน์ ชาไชย

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายสุธรรม ยาทองไชย

  ส.ท. เขตที่ 2

0.04s. 0.50MB