เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ เทศบาลตำบลตองโขบเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่การพัฒนายั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ”ยุทธศาสตร์


>> คลิ๊กไปยังหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลตองโขบทั้งหมด
0.02s. 0.50MB