ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 23,117 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 พ.ค. 63แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
11 พ.ค. 63แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
1 เม.ย. 63เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต แชร์  
25 มิ.ย. 62แผนผังการปฏิบัติงานศูนย์เทศบาลตำบลตองโขบ แชร์  
17 พ.ค. 62เจตจำนงผู้บริหาร  แชร์  
17 พ.ค. 62เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แชร์  
17 พ.ค. 62แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 แชร์  
17 พ.ค. 62โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แชร์  
17 พ.ค. 62โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แชร์  
30 ก.ย. 61แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา