เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 3912 มี.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ 25628817 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ เทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628217 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256219717 พ.ค. 62
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ 25627017 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25627317 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25626617 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25626817 พ.ค. 62
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓7216 พ.ค. 62
แจ้งเลื่อนวันสอบและประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลตองโขบ6916 พ.ค. 62
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙7116 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ 25596716 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้7816 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ 25596416 พ.ค. 62
*-*-* ประกาศเทศบาลตำบลตองโขบ*-*-* เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ 2562655 เม.ย. 62
*-*-* เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตอง โขบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562*-*-*6828 มี.ค. 62
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562728 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB