เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 256311620 ม.ค. 63
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์20922 ต.ค. 62
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25624724 ก.ย. 62
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่114228 พ.ค. 62
แผนแฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256216217 พ.ค. 62
กาจัดเก็บภาษี7016 พ.ค. 62
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 25617318 ธ.ค. 61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์15323 พ.ย. 61
แจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 21384 ก.ย. 61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-256115316 ก.ค. 61
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 28711 ก.ค. 61
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19515 พ.ค. 61
โครงการออกรับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 25611273 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB