เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 25635520 ม.ค. 63
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์10222 ต.ค. 62
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25623624 ก.ย. 62
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่111928 พ.ค. 62
แผนแฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628917 พ.ค. 62
กาจัดเก็บภาษี5816 พ.ค. 62
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 25616218 ธ.ค. 61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์13223 พ.ย. 61
แจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 21174 ก.ย. 61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-256113316 ก.ค. 61
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 27311 ก.ค. 61
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 17015 พ.ค. 61
โครงการออกรับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 25611083 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB