เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะ 22418 มิ.ย. 63
การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน464 มิ.ย. 63
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส​วันเฉลิม​พระ​ชนมพรรษา533 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลตองโขบ เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ITA 2563631 มิ.ย. 63
มอบเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน ทำให้พื้นที่ตำบลตองโขบ6529 พ.ค. 63
โครงการปลูกป่าประชารัฐ ร่วมปลูกต้นไม้และมอบต้นไม้6925 พ.ค. 63
ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร "ครอบครัวไม่บริโภคปลาดิบ" โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี3415 พ.ค. 63
ได้มอบสังกะสีและซ่อมแซมบ้าน137 พ.ค. 63
โครงการพลังประชารัฐจังหวัดสกลนครและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓764 พ.ค. 63
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่วัดดอยธรรมเจดีย์8029 เม.ย. 63
ออกเยี่ยมเคสผู้พิการและผู้สูงอายุ4028 เม.ย. 63
โครงการประชารัฐจังหวัดสกลนครและจิตอาสาฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ปี 25636324 เม.ย. 63
การขับเคลื่อนโครงการผันน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “พุงหลง” ในพื้นที่บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร4520 เม.ย. 63
การป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่20197517 เม.ย. 63
แนวทางสำหรับส่วนราชการในการปฎิบัติงาน ใน-นอก สถานที่ตั้งในสถานการณ์ COVID-196817 เม.ย. 63
ตรวจติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการประชารัฐจังหวัดสกลนครและจิตอาสาฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ปี 25634016 เม.ย. 63
รับเจลแอลกอฮอล์ ใช้ล้างมือทำความสะอาดป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 5314 เม.ย. 63
กิจกรรมทำความสะอาดล้างถนนหน้าเทศบาลตำบลตองโขบ พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ ในภาวะการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 619 เม.ย. 63
ล้างตลาดสดบ้านโคกศรีสุพรรณ ถนนหน้าตลาด และด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 388 เม.ย. 63
ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 567 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB