เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะ 22418 มิ.ย. 63
การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน474 มิ.ย. 63
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส​วันเฉลิม​พระ​ชนมพรรษา533 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลตองโขบ เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ITA 2563631 มิ.ย. 63
แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563631 พ.ค. 63
มอบเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน ทำให้พื้นที่ตำบลตองโขบ6529 พ.ค. 63
โครงการปลูกป่าประชารัฐ ร่วมปลูกต้นไม้และมอบต้นไม้6925 พ.ค. 63
ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร "ครอบครัวไม่บริโภคปลาดิบ" โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี3415 พ.ค. 63
แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562611 พ.ค. 63
ได้มอบสังกะสีและซ่อมแซมบ้าน137 พ.ค. 63
โครงการพลังประชารัฐจังหวัดสกลนครและจิตอาสาพระราชทาน ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓764 พ.ค. 63
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่วัดดอยธรรมเจดีย์8029 เม.ย. 63
ออกเยี่ยมเคสผู้พิการและผู้สูงอายุ4028 เม.ย. 63
โครงการประชารัฐจังหวัดสกลนครและจิตอาสาฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ปี 25636324 เม.ย. 63
การขับเคลื่อนโครงการผันน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “พุงหลง” ในพื้นที่บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร4520 เม.ย. 63
การป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่20197517 เม.ย. 63
แนวทางสำหรับส่วนราชการในการปฎิบัติงาน ใน-นอก สถานที่ตั้งในสถานการณ์ COVID-196817 เม.ย. 63
ตรวจติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการประชารัฐจังหวัดสกลนครและจิตอาสาฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ปี 25634016 เม.ย. 63
รับเจลแอลกอฮอล์ ใช้ล้างมือทำความสะอาดป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 5314 เม.ย. 63
กิจกรรมทำความสะอาดล้างถนนหน้าเทศบาลตำบลตองโขบ พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ ในภาวะการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 619 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/22 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB