ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 92,989 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลตองโขบ แชร์  
24 พ.ย. 63บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
2 ก.ย. 63ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แลการงดเบิ้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
20 ม.ค. 63แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 แชร์  
22 ต.ค. 62ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ แชร์  
24 ก.ย. 62แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
28 พ.ค. 62แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่1 แชร์  
17 พ.ค. 62แผนแฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
16 พ.ค. 62กาจัดเก็บภาษี แชร์  
18 ธ.ค. 61แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 แชร์  
23 พ.ย. 61ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แชร์  
4 ก.ย. 61แจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 แชร์  
16 ก.ค. 61ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-2561 แชร์  
11 ก.ค. 61แจ้งเตือนผู้ค้างชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 แชร์  
15 พ.ค. 61แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 แชร์  
3 ม.ค. 61โครงการออกรับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา