ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 92,977 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 พ.ย. 63รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
12 พ.ย. 63การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น แชร์  
12 มี.ค. 63ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  แชร์  
17 พ.ค. 62บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
17 พ.ค. 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ เทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
17 พ.ค. 62รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
17 พ.ค. 62บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
17 พ.ค. 62รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
17 พ.ค. 62ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
17 พ.ค. 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
16 พ.ค. 62การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ แชร์  
16 พ.ค. 62 แจ้งเลื่อนวันสอบและประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลตองโขบ แชร์  
16 พ.ค. 62 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แชร์  
16 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ 2559 แชร์  
16 พ.ค. 62 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ แชร์  
16 พ.ค. 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ 2559 แชร์  
5 เม.ย. 62*-*-* ประกาศเทศบาลตำบลตองโขบ*-*-* เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
28 มี.ค. 62*-*-* เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตอง โขบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562*-*-* แชร์  
8 มี.ค. 62เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา