ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 23,088 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.พ. 64กำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง แชร์  
4 ธ.ค. 63ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
4 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
10 ส.ค. 63รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
1 มิ.ย. 63ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลตองโขบ เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ITA 2563 แชร์  
17 เม.ย. 63แนวทางสำหรับส่วนราชการในการปฎิบัติงาน ใน-นอก สถานที่ตั้งในสถานการณ์ COVID-19 แชร์  
26 มี.ค. 63งดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตองโขบ แชร์  
28 ก.พ. 63แผนปฎิบัติการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลตำบลตองโขบ แชร์  
12 ก.พ. 63รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตองโขบ แชร์  
5 ก.พ. 63แจ้งสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลตองโขบ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 แชร์  
27 ม.ค. 63การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตองโขบ แชร์  
22 พ.ค. 62ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลป่าแงะ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย แชร์  
17 พ.ค. 62FAQ คำถามที่พบบ่อย  แชร์  
17 พ.ค. 62ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  แชร์  
17 พ.ค. 62กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แชร์  
17 พ.ค. 62กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีกาติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แชร์  
17 พ.ค. 62มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลตองโขบ แชร์  
17 พ.ค. 62ระเบียบการใช้ห้องประชุมเทศบาลและอัตราเรียกเก็บค่าสถานที่ เทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แชร์  
16 พ.ค. 62รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  แชร์  
16 พ.ค. 62จดหมายข่าว  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 60 รายการ
เปลี่ยนภาษา