เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน

แชร์

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลตองโขบ ร่วมกับรองผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 3 และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานโครงการ เรื่องการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ณ เทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB