เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตองโขบ

แชร์

ประกาศ

เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตองดขบ

สำนักทะเบียนอำเภอฅโคกศรีสุพรรณ

จึงของงดการให้บริการงานทะเบียนแและงานบัตรประจำตัวประชาชน

ยกเว้น แจ้งเกิด แจ้งตาย

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB