เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์

วันที่ 13 มีีนาคม 2563 นายทวี ผาใต้ นายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร,ปศุสัตว์อำเภอโคกศรีสุพรรณ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ณ สำนักงานเทศบลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB