เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ตรวจพื้นที่ พุงหลง บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7

แชร์

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกลำห้วยพุงหลง บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7 เป็นโครงการนำร่อง เก็บกักน้ำในฤดูฝน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ตามนโบายของ นรม./ผอ.รมน. และร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.75MB