เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการเตรียมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

แชร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลตองโขบ ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการเตรียมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB