เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับมอบเกียรติบัตร โครงการรณรงค์การใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

แชร์

เทศบาลตำบลตองโขบ รับมอบเกียรติบัตรโครงการร่วมรณรงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์การใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดสกลนคร เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาที่เป็นวิถีค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย ในชีวิตประจำวันหรือวันศุกร์ของสัปดาห์

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB