เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี

แชร์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลตองโขบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อนำกากมาเป็นปุ๋ย ณ เทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB