เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

แชร์

วันที่ 24 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลตองโขบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตองโขบ ณ เทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB