เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ร่วมรณรงค์การใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู

แชร์

เทศบาลตำบลตองโขบ ร่วมรณรงค์การใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาที่เป็นวิถีค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย ในชีวิตประจำวันหรือวันศุกร์ของสัปดาห์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB