เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติ​ และคณะ​จากนครเวียงจันทน์​ สปป.ลาวทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
​ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติ​ และคณะ​จากนครเวียงจันทน์​ สปป.ลาวทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสู่ขวัญข้าว ในประเพณีบุญเดือนสาม ตักบาตรข้าวจี่ ของดีโคกศรีสุพรรณ ประจำปี 2563ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตองโขบ รุ่นที่ 6ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
รับมอบเกียรติบัตร โครงการรณรงค์การใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตองโขบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
โครงการประเพณีบุญเดือนสาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลืแกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตองโขบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2563ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ร่วมรณรงค์การใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อัลบั้ม (2)ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อัลบั้ม 1ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB