ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 92,972 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
2 ก.ค. 6327.9 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63การประเมินหน่วยงาน ITA 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
18 มิ.ย. 62มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต แชร์  
18 มิ.ย. 62การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
14 มิ.ย. 62รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน แชร์  
14 มิ.ย. 62การประเมินหน่วยงาน ITA 2562 แชร์  
14 มิ.ย. 62คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลตองโขบ แชร์  
11 มิ.ย. 62คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน แชร์  
17 พ.ค. 62ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา