เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-LPA

เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2561

วันที่ 17 พ.ค. 62 หมวดหมู่ LPA โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตองโขบ
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศคะแนน LAP.pdf72.78 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-LPA

0.01s. 0.50MB