ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 23,141 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มิ.ย. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
25 มิ.ย. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
23 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2563 แชร์  
18 มิ.ย. 63รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
17 มิ.ย. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 แชร์  
25 มิ.ย. 62การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
25 มิ.ย. 62การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แชร์  
21 มิ.ย. 62ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2561 แชร์  
21 มิ.ย. 62ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลตองโขบ พ.ศ. 2561 แชร์  
18 มิ.ย. 62รายงานผลการดำเนินโครงการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
18 มิ.ย. 62แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลตองโขบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
17 พ.ค. 62 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา